Saved Properties Register Sign In

03/20/2023

Kautokeino er et samfunn som for tiden er i sterk befolkningsvekst, det er et av få samfunn i Finnmark i Nord-Norge som vokser


Kautokeino er et samfunn som for tiden er i sterk befolkningsvekst, det er et av få samfunn i Finnmark i Nord-Norge som vokser

Kautokeino er et lite samfunn i Finnmark, norge som opplever sterk befolkningsvekst. Det er ikke mye tilgjengelig for bolig, så folk leter etter eiendommer å kjøpe eller leie. 

Mange distriktskommuner har ensartede, små, usikre eller stagnerende boligmarkeder som er preget av lave boligpriser og svak prisvekst. Boligmassen i distriktskommuner domineres av eneboliger, tomannsboliger eller andre småhus i rekke eller kjede. Disse boligtypene utgjør over 90 prosent av boligene i distriktskommuner på sentralitet 5 og 6.

På samme måte som svak befolkningsutvikling har ført til svak utvikling i boligprisene, har befolkningsvekst og knapphet på boliger ført til høyere priser på boliger i byene. Norge har gunstige ordninger ved beskatning av egen bolig, der kun 25 prosent av verditakst ligger til grunn ved beregning av formuesskatt. Ettersom prisene i sentrale strøk er høyere, betyr dette at formuende boligeiere i sentrale strøk får en større skatterabatt enn formuende boligeiere i mindre sentrale strøk. I tillegg er det ikke skatt ved gevinst ved salg av bolig man selv har bodd i, men det er da heller ikke skattefritak ved tap ved salg av boligen. Dette betyr at det er lettere å bygge seg opp en formue ved å bo i egen bolig der boligprisene stiger, enn der de faller.

Roger K. Olsson


#kautokeino # norway #norge #finnmark #bolig #finn #salgs #leie #rental #housing #property #sápmi 

Login


Username:
Password:

Forgotten password?